Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate DuPont Romania

Prezenta politică exprimă angajamentul DuPont de protecţie a confidenţialităţii datelor cu caracter personal colectate sau utilizate de către DuPont în desfăşurarea activităţilor sale. Obiectul prezentei Politici include colectarea şi utilizarea de date cu character personal referitoare la angajaţi, clienţi, furnizori şi alte terţe persoane. DuPont va implementa şi menţine şi va determina afiliaţii săi să implementeze şi să menţină proceduri comerciale care să respecte prezenta politică.

Respectăm dreptul la confidenţialitate al persoanelor

DuPont tratează confidenţialitatea cu seriozitate şi este hotărâtă să respecte toate cerinţele legale privind confidenţialitatea datelor cu character personal. DuPont îşi va revizui, în mod periodic, practicile în materie de colectare, utilizare şi divulgare de datelor personale pentru a asigura respectarea legislaţiei speciale în materie.

Notificăm colectarea datelor cu caracter personal

DuPont vă prezintă o notificare la colectarea de date cu character personal, potrivit legii. Toate notificările vor clarifica scopul pentru care datele sunt necesare şi vor descrie modul în care acestea vor fi utilizate.

Obţinem aprobare explicită sub forma consimţământului prealabil („opt-in”) pentru datele cu character personal prelucrate

În măsura în care legea aplicabilă impune acest lucru, DuPont va menţine proceduri pentru a se asigura că datele cu character personal şi informaţiile confidenţiale sunt colectate în urma obţinerii consimţământului explicit.

Prelucrăm şi transmitem date personale conform notificării

DuPont va colecta şi utiliza informaţii personale conform notificărilor trimise. Cu toate acestea, DuPont poate decide să elimine caracteristicile identificabile din informaţiile personale colectate, iar informaţiile astfel rezultate pot fi utilizate apoi în scopuri statistice, istorice, ştiinţifice sau alte scopuri, conform legii aplicabile.

Asigurăm securitatea informaţiilor

Datele dumneavoastră sunt protejate prin parole unice în toate sistemele în care sunt păstrate. Sistemul informaţional de prelucrare a datelor este astfel conceput încât să determine orice reprezentant al nostru care introduce date în sistem, pe baza unor criterii de funcţionalitate (introducere, administrare, salvare etc.) sau după acţiuni aplicate asupra datelor (scriere, citire, ştergere). Personalul care utilizează date personale are acces doar la acele date necesare îndeplinirii stricte a propriilor atribuţii de serviciu. Persoanele care au acces la aceste date au strict înterzisă înmânarea lor către terţe persoane.

Oferim persoanelor un mod de a accesa şi corecta datele personale

DuPont va menţine proceduri rezonabile din punct de vedere comercial, care respectă legea aplicabilă, pentru a oferi persoanelor şansa de a-şi accesa datele personale colectate şi, după caz, de a corecta orice informaţie inexactă sau incompletă, sau de a le şterge.

Le solicităm colaboratorii noştri, care prelucrează date DuPont, să respecte legea aplicabilă

DuPont va solicita colaboratorilor care primesc sau transmit date personale de la sau către DuPont, inclusiv celor implicaţi în prestarea de servicii de asistenţă, să protejeze în mod corespunzător datele personale.

Oferim o metodă de a prelucra reclamaţiile.

DuPont va publica procedurile pentru abordarea reclamaţiilor privind potenţiale devieri de la procedurile implementate pentru protejarea datelor personale.

Vom divulga date cu caracter personal atunci când legea sau o hotărâre judecătorească impune acest lucru.

Astfel cum este permis sau impus prin lege sau o hotărâre judecătorească, DuPont va colecta, utiliza, transfera şi/sau divulga date personale conform procedurilor care nu necesită transmiterea unei notificări (spre exemplu, în legătură cu anchete penale).

Vom alinia procesele aferente Resurselor Umane la politica DuPont.

DuPont va alinia procesele, politicile, practicile şi directivele aferente Resurselor Umane la prezenta Politică. 

Sfera de siguranţă

În măsura în care DuPont certifică respectarea Cadrului Sferei de Siguranţă UE-S.U.A. şi a Cadrului Sferei de Siguranţă S.U.A.-Elveţia cu privire la manipularea informaţiilor personale primite de la entităţi din Spaţiul Economic European şi Elveţia, DuPont va respecta Principiile Sferei de Siguranţă care pot fi accesate la adresa: www.export.gov/SafeHarbor

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică.

DuPont îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza prezenta politică sau practicile comerciale aferente acesteia în orice moment.

În cazul în care aveţi întrebări cu privire la utilizarea Informaţiilor dvs. Personale, vă rugăm să ne contactaţi la adresa info@dupont.com, cu subiectul „confidenţialitate”.

DuPont Product Information Service – EMEA

DuPont Asturias S.L.
Valle de Tamon-Nubledo
33469 – Tamon – Carreno
Asturias, Spain
EU-INFO@dupont.com
Tel. +800 3876 6838
Fax:+34 9 1272 5237