Menţiuni legale & Termeni de utilizare

Menţiuni legale şi termeni de utilizare

Bun venit! DuPont vă oferă acest site web, sub rezerva următorilor termeni şi condiţii („Termeni”). Termenii se aplică folosirii acestui site web, care se găseşte la www.dupont.com, şi tuturor site-urilor web DuPont din întreaga lume (denumite în mod colectiv, „Site-ul”). Site-ul (inclusiv conţinutul, designul, structura şi aspectul său) este proprietatea E. I. du Pont de Nemours and Company şi este protejat de legislaţia privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alt tip de proprietate intelectuală şi de cea privind concurenţa neloială. Utilizând acest Site, sunteţi de acord cu prezenţii Termeni. Dacă nu sunteţi de acord cu prezenţii Termeni, nu utilizaţi Site-ul. Dacă aveţi întrebări în legătură cu prezenţii Termeni, contactaţi CENTRUL DE INFORMAŢII CORPORATIVE.

Confidenţialitate

Utilizarea acestui site este, de asemenea, sub rezerva Declaraţiei privind confidenţialitatea a DuPont, care este încorporată aici prin referinţă. De asemenea, luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că transmiterea de informaţii prin Internet nu este niciodată complet confidenţială sau sigură şi există posibilitatea ca informaţiile pe care le trimiteţi sau le primiţi de pe Site să fie interceptate de terţi, chiar şi atunci când există notificarea că o anumită transmisiune este criptată.

Revizuiri Termeni de utilizare

DuPont poate revizui prezenţii Termeni în orice moment, fără preaviz, prin actualizarea acestui anunţ. Utilizarea în continuare a Site-ului după efectuarea acestor modificări va constitui acceptul dvs. în legătură cu aceşti Termeni revizuiţi.

Restricţii privind utilizarea generală

DuPont sau părţile terţe care acordă drepturi pentru DuPont deţin toate drepturile, titlurile şi avantajele în legătură cu materialele de pe acest site, care sunt lucrări supuse drepturilor de autor ale DuPont sau ale acestor terţe părţi. DuPont vă oferă o licenţă limitată, personală, neexclusivă şi netransferabilă pentru utilizarea şi afişarea materialelor de pe acest Site numai pe PC-ul dvs. sau pe dispozitivul dvs. mobil şi numai în scopul interacţiunii dvs. cu acest Site. Cu excepţia celor afirmate aici, nu aveţi niciun drept de a copia, descărca, afişa, executa, reproduce, distribui, modifica, edita, schimba sau dezvolta sub nicio formă niciunul dintre materialele de pe acest Site. Această licenţă limitată se reziliază automat, fără a vă anunţa, în cazul în care încălcaţi oricare dintre aceşti Termeni. După reziliere, trebuie să ştergeţi şi să distrugeţi imediat orice materiale descărcate şi tipărite. Nu aveţi niciun drept, titlu sau avantaj (şi niciun drept privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alt tip de proprietate intelectuală) în legătură cu acest Site sau cu oricare material de pe acest Site.

Sunteţi de acord să nu „încadraţi” sau să „oglindiţi” acest Site, sau orice material conţinut pe sau accesibil de pe acest Site, pe niciun alt server sau dispozitiv bazat pe Internet fără autorizaţia scrisă în prealabil de DuPont. De asemenea, sunteţi de acord să nu utilizaţi niciun „extractor de conţinut” sau alt dispozitiv, algoritm sau program automat, sau oricare alt proces manual similar, pentru a accesa, copia sau monitoriza orice porţiune a acestui Site sau a materialelor de pe acest site, pentru a reproduce sau eluda structura de navigare a acestui Site, sau pentru a obţine orice materiale de pe acest Site, altele decât cele prevăzute de DuPont şi puse la dispoziţie prin intermediul acestui Site.

Nu aveţi voie:

(1) să încercaţi să obţineţi accesul prin hacking, extracţie de parole sau prin orice alt mijloc ilegal,

(2) să testaţi, scanaţi sau să sondaţi vulnerabilitatea sau

(3) să urmăriţi, să încercaţi să urmăriţi, să efectuaţi o căutare inversă sau să dezvăluiţi orice informaţie despre un alt utilizator al acestui Site, despre orice caracteristică sau conţinut de pe acest Site sau despre oricare alt sistem, reţea sau server DuPont.

Nu aveţi voie să utilizaţi acest Site în scopuri ilegale sau care încalcă aceşti Termeni sau să solicitaţi activităţi care sunt ilegale sau care încalcă drepturile DuPont sau ale altor persoane.

În mod obişnuit, DuPont nu vă monitorizează postările sau alte activităţi de pe Site, dar îşi rezervă dreptul de a face acest lucru. Cu toate acestea, în cazul în care DuPont devine conştientă de utilizarea necorespunzătoare a Site-ului sau a oricăror dintre Serviciile sale, DuPont va răspunde, la propria discreţie, în modul pe care DuPont îl va considera adecvat. Luaţi la cunoştinţă că DuPont va avea dreptul de a raporta autorităţilor de aplicare a legii orice acţiune care poate fi considerată ilegală, precum şi orice raport pe care îl primeşte despre un astfel de comportament. La cerere, DuPont va colabora pe deplin cu agenţiile de aplicare a legii în orice investigaţie în legătură cu activităţile presupuse a fi ilegale pe Internet.

Disponibilitate

DuPont are mai multe site-uri web care oferă produse, servicii, conţinut şi diverse alte funcţii (denumite în mod colectiv „Servicii”) anumitor regiuni din întreaga lume. Serviciile oferite într-o anumită regiune pot diferi de cele din alte regiuni datorită disponibilităţii, legilor locale sau regionale, statutului de reglementare, transportului şi altor considerente. DuPont nu oferă nicio garanţie sau declaraţie că un utilizator dintr-o anumită regiune ar putea obţine Serviciile destinate altei regiuni, iar DuPont poate anula comanda unui utilizator sau poate redirecţiona un utilizator spre site-ul destinat regiunii acelui utilizator, în cazul în care un utilizator încearcă să comande Servicii pe un site din altă regiune.

Informaţiile pe care DuPont le publică pe World Wide Web pot conţine referinţe sau trimiteri la produsele, programele şi serviciile DuPont care nu sunt anunţate sau disponibile în regiunea dvs. Astfel de referinţe nu implică faptul că DuPont are intenţia de a anunţa astfel de produse, programe sau servicii în regiunea dvs. Consultaţi contactul de afaceri DuPont local pentru informaţii în legătură cu produsele, programele şi serviciile care pot fi disponibile pentru dvs.

Conturi şi Securitate

Anumite servicii oferite prin intermediul acestui Site vă pot solicita înregistrarea şi stabilirea unui nume de utilizator şi a unei parole. Sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii numelui dvs. de utilizator, parolei şi a celorlalte informaţii de cont, precum şi în ceea ce priveşte orice activitate care are loc în contul dvs., ca o consecinţă a eşecului dvs. de a păstra aceste informaţii confidenţiale. Sunteţi de acord să informaţi imediat DuPont despre orice utilizare neautorizată a contului sau parolei dvs., sau despre orice încălcare a securităţii contului dvs. Aţi putea fi tras la răspundere de DuPont sau de alte persoane pentru utilizarea neautorizată a contului sau a parolei dvs., sau ca o consecinţă a eşecului dvs. de a păstra confidenţiale informaţiile dvs. de cont.

Legături

De la DuPont către site-urile web ale părţilor terţe

Acest Site poate fi legat la alte site-uri pe World Wide Web care nu sunt controlate sau menţinute de DuPont. Astfel de legături nu înseamnă că DuPont sprijină astfel de site-uri. Luaţi la cunoştinţă că DuPont vă furnizează aceste legături doar ca o comoditate şi sunteţi de acord că DuPont nu este responsabilă de conţinutul sau legăturile afişate pe astfel de site-uri la care aţi putea să fiţi legat. De asemenea, sunteţi de acord că DuPont nu are niciun angajament, obligaţie sau responsabilitate în ceea ce priveşte orice corespondenţă, promoţie sau tranzacţie dintre dvs. şi proprietarul sau operatorul unui astfel de site.

De la site-urile web aparţinând părţilor terţe către DuPont

Vă puteţi lega la site-urile web DuPont câtă vreme:

 • Nu creaţi cadre sau medii de limitare în jurul oricărei pagini sau material de pe un site web DuPont şi nu utilizaţi alte tehnici care să modifice în vreun fel prezentarea vizuală sau aspectul conţinutului de pe un site web DuPont;
 • Nu faceţi comparaţii între produsele sau serviciile DuPont şi produsele sau serviciile concurente;
 • Nu copiaţi materialele de pe site-urile web DuPont sau sigla ori marca comercială DuPont;
 • Nu denaturaţi relaţia dvs. cu DuPont;
 • Nu insinuaţi că DuPont aprobă sau sprijină în vreun fel partea cu care s-a realizat legătura, site-ul web al părţii cu care s-a realizat legătura sau oferta de servicii şi produse ale părţii cu care s-a realizat legătura;
 • Nu prezentaţi impresii false sau greşite despre DuPont sau care, din alte puncte de vedere, pot dăuna prestigiului asociat cu numele şi mărcile comerciale DuPont;
 • Site-ul cu care s-a realizat legătura nu cuprinde conţinut care poate fi interpretat drept abuziv, ameninţător, hărţuitor, profanator sau ofensator, excesiv de violent sau care încalcă sau încurajează alte persoane să încalce legile în vigoare; şi
 • Site-ul cu care s-a realizat legătura nu cuprinde conţinut care poate fi interpretat drept obscen, pornografic sau sexual explicit.

Ca o condiţie suplimentară la permisiunea de a se lega la site-urile web ale DuPont, partea cu care s-a realizat legătura este de acord cu faptul că DuPont, oricând şi la propria discreţie, poate rezilia permisiunea de legare la site-urile web DuPont. În acest caz, partea cu care s-a realizat legătura este de acord să elimine imediat toate legăturile la site-urile web DuPont.

Legându-se la un site web DuPont, partea care a realizat legătura este de acord să apere, să despăgubească şi să exonereze DuPont, persoanele care fac parte din conducere sau din consiliul de administraţie, angajaţii, afiliaţii, agenţii, licenţiatorii şi partenerii de afaceri de orice pierderi, costuri, daune, răspunderi şi cheltuieli care includ (fără a se limita la) onorariile avocaţilor şi costurile apărării, rezultate în urma unei astfel de legături. DuPont nu îşi asumă răspunderea pentru daunele indirecte, exemplare, accidentale, punitive, speciale sau derivate cu privire la legarea la sau la utilizarea unor astfel de legături. DuPont nu oferă niciun fel de garanţie, expresă sau implicită, cu privire la astfel de legături.

Declaraţie de declinare a responsabilității cu privire la garanţii

Utilizarea acestui Site se face pe propriul dvs. risc. Acest Site poate cuprinde inexactităţi sau erori care pot afecta calitatea materialelor de pe Site. Materialele nu au fost verificate independent sau autentificate în întregime sau în parte de către DuPont. DuPont nu garantează acurateţea sau actualitatea materialelor. DuPont nu este responsabilă de nicio eroare sau omisiune în materiale, indiferent dacă acestea sunt furnizate de DuPont sau de terţe părţi.

ACEST SITE VĂ ESTE OFERIT „ÎN STAREA ÎN CARE SE AFLĂ”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE. DUPONT, ÎN NUMELE SĂU ŞI AL ORICĂREI PĂRŢI TERŢE CARE FURNIZEAZĂ MATERIALE, SERVICII SAU CONŢINUT PE ACEST SITE WEB, NU OFERĂ DECLARAŢII SAU GARANŢII ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL, INCLUSIV DESPRE, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, CALITATEA, ADECVAREA, VERIDICITATEA, ACURATEŢEA SAU INTEGRITATEA ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢIE, PRODUS SAU SERVICIU CONŢINUT PE SITE. TOATE CONDIŢIILE, DECLARAŢIILE ŞI GARANŢIILE, INDIFERENT DACĂ SUNT EXPRESE, IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALT TIP, INCLUSIV ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERŢILOR, SUNT NEGATE PRIN PREZENTA. DUPONT NU VA FI RESPONSABILĂ FAŢĂ DE DVS. SAU FAŢĂ DE TERŢI PENTRU NICIO DAUNĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, DERIVATE SAU PUNITIVE PROVENITE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL, INCLUSIV (DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA) UTILIZAREA ACESTUI SITE DE CĂTRE DVS. SAU LA INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA SITE-UL, CHIAR DACĂ DUPONT A FOST INFORMATĂ ÎN PREALABIL DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Excepţie pentru cetăţenii UE: ÎN CAZUL ÎN CARE SUNTEŢI REZIDENT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, DUPONT NU ÎŞI EXCLUDE SAU LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA PENTRU DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ REZULTATE DIN NEGLIJENŢĂ.

Inexactităţi sau erori

Descrierile, ilustraţiile sau alte reprezentări ale produselor de pe acest Site pot conţine inexactităţi sau erori. DuPont nu oferă nicio garanţie sau declaraţie cu privire la acurateţea sau integritatea acestor informaţii.

De asemenea, preţurile şi disponibilitatea produselor de pe acest Site se pot modifica fără preaviz, oricând şi la propria discreţie a DuPont.

DuPont are dreptul să refuze sau să anuleze orice comenzi plasate pentru produsele listate cu preţuri incorecte. DuPont are dreptul să refuze sau să anuleze orice astfel de comandă, chiar dacă comanda a fost sau nu confirmată, iar cardul dvs. de credit taxat. În cazul în care cardul dvs. de credit a fost deja taxat pentru achiziţie, dar comanda dvs. a fost anulată, DuPont va emite imediat un credit în contul cardului dvs. de credit în valoarea taxei achitate.

Legislaţia locală; Controlul exporturilor

DuPont controlează şi operează acest Site din Statele Unite ale Americii. Materialele şi Serviciile de pe acest Site sunt, din toate punctele de vedre, sub incidenţa legilor şi reglementărilor din Statele Unite ale Americii care, ocazional, vor reglementa licenţierea şi livrarea de tehnologie şi produse peste hotare, inclusiv Reglementările SUA privind controlul exporturilor şi orice legislaţie sau reglementare ulterioară emisă de Departamentul de comerţ al SUA, de Administraţia comerţului internaţional sau de Biroul de licenţiere a exporturilor. Sustragerea acestor materiale de sub incidenţa legislaţiei Statelor Unite ale Americii este interzisă. Nici materialele şi nici informaţiile obţinute prin utilizarea acestui Site nu pot fi procurate, expediate, transferate sau reexportate, direct sau indirect, ţărilor cărora le-au fost interzise sau care se află sub embargo şi nici cetăţenilor acestora, nici nu pot fi folosite pentru activităţi nucleare, arme chimice sau biologice sau pentru proiecte de rachete, cu excepţia cazului în care există autorizaţia expresă a Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru astfel de scopuri. Vă veţi conforma cu stricteţe tuturor legilor privind exportul ale Statelor Unite ale Americii şi vă veţi asuma responsabilitatea exclusivă pentru obţinerea licenţelor de export sau reexport necesare.

De asemenea, dacă utilizaţi acest Site din afara Statelor Unite ale Americii, sunteţi responsabil pentru respectarea legilor locale în vigoare, inclusiv reglementările locale privind exportul şi importul.

Mărci comerciale

Sigla ovală DuPont, DuPont™, The miracles of science™ şi toate produsele marcate cu ™ sau ® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale E. I. du Pont de Nemours and Company sau ale afiliaţilor săi. Mărcile comerciale DuPont nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu este un produs sau serviciu DuPont.

Idei nesolicitate

Cu toate că DuPont este interesată întotdeauna de idei şi sugestii, am constatat că, în mod frecvent, ideile sau sugestiile care ni se prezintă sunt deja disponibile din alte surse, inclusiv din publicaţii sau din munca propriului nostru personal.  Acest lucru poate duce la confuzii cu privire la originea ideii sau a sugestiei.  Din acest motiv, preferăm să ni se aducă la cunoştinţă numai invenţii brevetate.  Dacă, în pofida celor menţionate anterior, dvs. vă prezentaţi ideile companiei DuPont, se ţine seama de cele spuse sau scrise de dvs. în legătură cu o propunere numai în cazul care DuPont încheie un acord scris separat care să cuprindă propunerea, iar orice propunere către DuPont sau afiliaţii săi, inclusiv idei pentru produse sau tehnologii noi, pentru îmbunătăţiri sau modernizări ale produselor sau tehnologiilor deja existente, pentru procese, materiale, planuri promoţionale sau de marketing sau pentru nume de produse noi, se va face în conformitate cu termenii şi condiţiile următoare:

 • DuPont nu va avea nicio obligaţie să păstreze propunerea secretă sau să o primească în mod confidenţial;
 • DuPont nu va avea nicio obligaţie să analizeze propunerea sau să răspundă persoanei care a făcut propunerea;
 • Orice protecţie a proprietăţii intelectuale a propunerii se va baza exclusiv pe brevet sau pe protecţia privind drepturile de autor;
 • DuPont va fi singurul judecător în legătură cu plata care, dacă este cazul, se achită pentru propunere;
 • Persoana care face propunerea garantează că este autorizată să facă propunerea şi că propunerea nu încalcă nicio obligaţie pe care persoana care face propunerea o are faţă de un angajator actual sau anterior sau faţă de oricare alt terţ.

Comentarii despre Site şi Produs

DuPont salută comentariile dvs. în legătură cu acest Site şi cu produsele DuPont existente, câtă vreme acestea sunt în concordanță cu paragraful de mai sus. Puteţi lăsa comentariile aici sau în alte locuri desemnate anume pe acest Site. Toate comentariile pe care le furnizaţi nu sunt confidenţiale, iar DuPont le poate utiliza fără restricţii.

Legislaţia în vigoare

Cu excepţia aplicaţiilor obligatorii ale legislaţiei locale, orice acţiune în legătură cu prezenţii Termeni va fi reglementată de legislaţia statului Delaware, din Statele Unite ale Americii, fără a se ţine seama de alegerea sau conflictele dispoziţiilor de drept din nicio jurisdicţie. Sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei instanţelor situate în statul Delaware pentru soluţionarea tuturor litigiilor rezultate în urma sau în legătură cu prezenţii Termeni şi/sau cu utilizarea Site-ului.

Activităţi neautorizate

Comentariile de pe acest Site sau utilizarea neautorizată a materialelor conţinute pe acest site pot încălca legislaţia privind drepturile de autor, legislaţia privind confidenţialitatea şi publicitatea, anumite statute şi reglementări privind comunicaţiile şi alte legi şi reglementări în vigoare. Sunteţi singurul responsabil pentru acţiunile dvs. sau pentru acţiunile oricărei persoane care vă utilizează numele de utilizator şi/sau parola. În consecinţă, veţi apăra, despăgubi şi exonera DuPont, persoanele care fac parte din conducere sau din consiliul de administraţie, angajaţii, afiliaţii, agenţii, licenţiatorii şi partenerii de afaceri de orice pierderi, costuri, daune, răspunderi şi cheltuieli care includ (fără a se limita la) onorariile avocaţilor şi costurile apărării, apărute în legătură cu, rezultate din sau în scopul de a evita orice pretenţie sau cerere din partea unei părţi terţe, când utilizarea de către dvs. a site-ului sau când site-ul a fost utilizat de o persoană care v-a folosit numele de utilizator şi/sau parola (inclusiv, dar fără a se limita la, participarea dvs. în zonele de postare sau comentariile dvs.) încalcă legile sau reglementările în vigoare sau drepturile unei părţi terţe.

Copyright © 2013, 2014 DuPont sau afiliaţii săi. Toate drepturile rezervate. Sigla ovală DuPont, DuPont™, The miracles of science™ şi toate produsele marcate cu ® sau ™ sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale E. I. du Pont de Nemours and Company sau ale afiliaţilor săi.